Период: май 2022 – август 2023

Извършване на проучване, картографиране и промотиране на снимачни места на територията на Република България с цел популяризиране на страната като атрактивна дестинация за заснемане на филми. Пилотна фаза на проекта.

Бенефициер: Български филмов институт
Дарена сума: 85 000 лв.

Подобни публикации