Период: май 2021

Реализация на научната конференция „Априлското въстание 1876 година: исторически и историографски аспекти“ в Историческия музей – Панагюрище по повод 145-години от избухването на Априлското въстание.

Бенефициер: Исторически музей – Панагюрище
Дарена сума: 3 500 лв.

Подобни публикации