kultura-bgr

Фондацията счита подкрепата за културата и опазването на националното културно наследство за свое призвание и пряко продължение на делото на своя патрон проф. Лъчезар Цоцорков, многократно отличаван като най-голям дарител в областта на българската култура и изкуство, от Министерството на културата.

Целта ни е да продължим да подпомагаме реализирането на стойностни проекти както самостоятелно, така и съвместно с партньорски организации, за да усилим обхвата, въздействието и устойчивостта на българската култура.

Финансираме проекти в сферата на сценичните изкуства, визуалните изкуства и музиката.
Подкрепяме дейности, които осъществяват една или повече от следните функции:
• двигател за местно икономическо развитие чрез туризма
• посланик, повишаващ видимостта на България на международната сцена
• инструмент за създаване на диалог около належащи социални проблеми
• осигуряване на равен достъп до изкуство и култура
• развитие на млади български творци

Подобни публикации