Период: март – август 2022

Ежегоден конкурс за млади художници в сферата на съвременното изкуство, които получават възможност за участие в международната програма за културен обмен между САЩ и Централна и Източна Европа (международна мрежа Награди за млади художници).

Бенефициер: Фондация „Едмонд Демирджиян“
Дарена сума: 5 000 лв.

Подобни публикации