obrazovanie-bgr
Развитието и подпомагането на общодостъпно и качествено образование в България е ключов приоритет в дейността на фондацията. Стремежът ни е насочен към създаване на възможности за реализиране на модели на обучение, предоставящи на учениците знания и умения, които ще насърчат пълноценното им социално-емоционално развитие и ще ги подготвят за професиите на бъдещето. Активно подкрепяме въвеждането на новаторски програми за динамично надграждане на педагогическия капацитет на преподавателите, кореспондиращи със социалните и технологични предизвикателства на 21 век. Незименна част е предоставянето на условия за обучение на всички ученици, като фондацията ще оказва подкрепа, включително чрез материали и оборудване, на училища в нужда или такива, в които се обучават ученици със специални образователни потребности. Усилията ни за общодостъпно образование включват и подпомагането на семейства в неравностойно положение с цел предотвратяване на преждевременно прекъсване на образованието на деца от такава среда. Фондацията оказва съдействие за проекти и в сферата на висшето образование чрез предоставяне на материали, оборудване, финансиране на майсторски курсове с международно участие и други инициативи.

Подобни публикации