В този документ можете да се запознаете с окончателния доклад по програма „Социалноемоционално образование“ на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ в периода май 2020 – юни 2022 г. В рамките на тази програма Фондацията селектира проекти за социално-емоционално учене и образование (СЕО) на организации от цяла България, подпомогна бенефициерите в планирането и подготовката на проектите, финансира дейностите им и осигури подкрепяща супервизия и измерване на процесите и резултатите от интервенциите за СЕО. В рамките на програма СЕО на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ през 2020 – 2022 г. са осъществени 14 проекта за социално-емоционално образование с реализирани ползи за основната целева група – деца на възраст 3-10 години.

Към доклада: линк

Подобни публикации