Оперативна подкрепа, известна още като неограничена или основна оперативна подкрепа, инвестира в мисията на бенефициера, а не в конкретни негови проекти или програми. По този начин бенефициерът получава стабилен и сигурен източник на финансиране за определен период от време (няколко години), средствата от които могат да бъдат използвани по негова преценка според оперативните, стратегическите или извънредните му нужди.

Крайната цел на оперативната подкрепа е изграждането и/или повдигането на вътрешния организационен капацитет с цел установяване на стабилни и устойчиви позиции на бенефициера.

Оперативната подкрепа се отпуска по покана на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ към организации, с които вече е работила.

Подобни публикации