Оперативна подкрепа, известна също като неограничена или основна оперативна подкрепа, инвестира в мисия на получателя, а не в конкретни проекти или програми. Тази форма на базово финансиране осигурява стабилен източник на финансиране, позволяващ на бенефициентите да използват средства, както сметнат за добре да изпълнят мисията си.

Подобни публикации