Период: 2021 г.

Реализиране на образователни инициативи на Арк Академи, насочени към насърчаване на развитието на млади таланти в областта на гейм дизайна.

Бенефициер: Сдружение Арк Академи
Дарена сума: 5600 лв

Подобни публикации