Период: февруари – май 2022

Реализиране на платформа за развитие на дебютиращи творци в областта на сценичните изкуства, използвайки ресурсите на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград.

Бенефициер: Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград
Дарена сума: 8 400 лв.

Подобни публикации