Период: октомври 2021 – октомври 2023

Проектът се осъществява в рамките на извършваната от Фондация “Можем заедно” дейност – терапия с помощта на коне за деца и младежи със специфични потребности, осъществявана в конна база „Ахил“, гр. София. Дейностите, заложени за изпълнение в проекта, са в направленията комуникация, фондонабиране, обучения и привличане на специалисти.

Бенефициер: Фондация можем заедно

Дарена сума: 20 000 лв.

Подобни публикации