Период: май 2020
Закупуване и даряване на респираторни маски с най-висока защита на БЧК.

Бенефициер: Български червен кръст
Дарена сума: 21 250 лв.

Подобни публикации