Период: август 2021

Провеждане на два лагера с участието на общо до 100 деца. Специален фокус на лагерите ще бъде поставен на това да се поканят училища – участници от различни културни, езикови и етнически общности.

Бенефициер: „Сдружение за споделено учене ЕЛА”

Дарена сума: 45 000 лв.

Подобни публикации