Период: октомври 2021 – юли 2022
Програмата е насочена към т.нар. „новодошли“ в социалните мрежи възрастни хора (55+), които вече имат достъп до интернет през смартфони, но все още нямат развити умения за безопасно и пълноценно използване на новите комуникационни канали в интернет.

Програмата цели развитие на умения за разпознаване и предпазване от дезинформация, пропаганда и конспирации, фалшиви профили и измами в онлайн пространството. Цел на програмата е и развитие на умения за безопасна комуникация през социалните мрежи за по-активно включване на възрастните хора в дебатите по обществените теми на деня.

Бенефициент: Сдружение „Коалиция за медийна грамотност“
Дарена сума: 35 000 лв.

Подобни публикации