Финансира разходите за разширяване или поддържане на конкретна дейност. Безвъзмездните средства по програмата могат да се използват за финансиране на добре изградена програма, но могат да бъдат и семеносно финансиране за нова инициатива.

Подобни публикации