Период: юни 2022 – юли 2023

Резидентската програма в Национален студентски дом, насочена към млади творци, които правят първи крачки в изграждането на успешни предприемачески проекти около своите творчески идеи и таланти.

Бенефициер: Национален студентски дом
Дарена сума: 32 000 лв.

Подобни публикации