Период: юли 2021 – юни 2022

Осигуряване на целево дарение за финансиране на изработването на технически проект за текущ ремонт на „Хаджи-Димитрова къща – синя“, проектиране, изработка, доставка и монтаж на нови експозиционни витрини; почистване и консервация на движими културни ценности, собственост на ИМ-Панагюрище. Къщата е част от комплекса на Исторически музей – Панагюрище. Крайната цел на проекта е реновиране на къщата и експозицията в нея и отварянето й за посетители. Обектът представлява недвижима културна ценност с категория “местно значение” и съхранява различен по вид колекции – ювелирно изработени накити от 19-ти и 20-ти век, керамика, представяща традициите в грънчарското производство, оригинални ръкописи на класически български поети и писатели, както и оригинални рисунки на именити български художници.

Бенефициер: Исторически музей – Панагюрище

Дарена сума: 125 585 лв.

Подобни публикации