Период: юни – ноември 2019 година

Проектът е насочен към предоставяне на знания за глобалните икономически и финансови рискове на студенти и млади мениджъри. Главната цел е да се изградят способности за реакция в условия на кризи и да се развият умения за ефективното им управление на институционално, корпоративно и личностно равнище. Съпътстващата амбиция е да се подпомогне засилването на връзката между бизнеса и академичното образование.

Бенефициер: Нов български университет
Бюджет: 8 000 BGN

Подобни публикации