Период: февруари – юни 2022

Подготовка, реализация и премиера на танцовия пърформанс „Свободно падане“ на младия хореограф Марион Дърова.

Бенефициер: Фондация „ЕДНО за култура и изкуства“
Дарена сума: 15 935 лв.

Подобни публикации