Период: юни 2020

Учредяване на стипендии на името на професор д-р Лъчезар Цоцорков за подпомагане на изявени студенти на Американския университет в България  за период от четири последователни учебни години.

Бенефициер: Американския университет в България

Общ бюджет:  400 000 лв.

Подобни публикации