Период: септември 2019

Предоставяне на стипендия за магистърска програма „Реклама и бранд мениджмънт“ на един от победителите в конкурса на тема “Социална инициатива на любим бранд”, организиран от Арк Академи. Авторите на седемте най-интересни и вдъхновяващи идеи ще получат 50% стипендия за магистърската програма в Арк Академи, създадена съвместно с Висшето училище по мениджмънт (ВУМ).

Бенефициер: Сдружение Арк Академи
Дарена сума: 1 200 EUR

Подобни публикации