Период: март – декември 2022

Подготовка и реализация на театралнияспектакъл „Месец на село“ по едноименната пиеса на И. С. Тургенев.

Бенефициер: Фондация „Божура Арт“
Дарена сума: 10 000 лв.

Подобни публикации