Период: април – юни 2022

Подготовка и реализация на театрална пиеса със заглавие „Място, наречено другаде“, автор Яна Борисова, режисьор Димитър Коцев, с участието на Боряна Братоева и Петър Антонов.

Бенефициер: ЮПИ БГ
Дарена сума: 10 500 лв.

Подобни публикации