Период: октомври 2021 

Участие на двама състезателя в Световното първенство за хора със Синдром на Даун, гр. Ферара, Италия, 4-11.10.2021 г.

Бенефициер: Федерация „Адаптирана физическа активност Балкани и черноморска област“ – ФАФА

Дарена сума: 4 424 лв.

Подобни публикации