Период: 2020 година

Подпомагане на проекти и инициативи за рода и родното място чрез обезпечаване на оперативната дейност на Фондация „Цоцорков род“, гр. Панагюрище.

Бенефициер: Фондация „Цоцорков род“
Бюджет: 18 500 BGN

Подобни публикации