Период: март-април 2020

Финансово подпомагане на създаването на Фонд „Обединени срещу COVID-19” в подкрепа на мерките за борба с коронавируса в България.

Бенефициер: Фондация „Българският дарителски форум“
Дарена сума: 50 000 BGN

Подобни публикации