Подпомагане на дейността на Фондация „Веселин Топалов“. Основните цели на фондацията са популяризиране на шахмата сред деца чрез включването му в образованието, подпомагане на развитието на млади таланти в областта на шахмата, организиране на шахматни събития, свързани с подкрепата на деца в неравностойно положение и бежанци. Фондацията провежда национални и международни фестивали, както и състезания между надарени деца и младежи, с цел да подпомогне развитието на таланта им.

Бенефициер: Фондация „Веселин Топалов“

Дарена сума: 7 000 лв.

Подобни публикации