Период: септември 2021 – юни 2022

Проектът включва провеждане на 2 обучителни програми с цел подготовка на учениците за професиите на дигиталното бъдеще.

Бенефициер: Фондация Телерик Академия
Бюджет: 14 000 BGN

Период: септември 2019 – юни 2020

Проектът включва провеждане на школи в гр. Панагюрище за безплатно ИТ обучение на деца между 4-7 клас и 8-12 клас с цел подготовка на учениците за професиите на дигиталното бъдеще.

Бенефициер: Фондация Телерик Академия
Бюджет: 14 000 BGN

Подобни публикации