Период: юли 2022 – ноември 2022

Подготовка, организиране и реализация на 14-то издание на платформата „Майстори на фотографията“, посветено на творчеството на Андрес Серано. Откриване на изложбата с арт фотографии от серията „Изтезание“ в НГ–Двореца (16.09.2022–27.10.2022).

Бенефициер: Фондация МУСИЗ
Дарена сума: 20 000 лв.

Подобни публикации