Конкурси

Основната цел на Фондация “Лъчезар Цоцорков” е да допринася за благополучието на българското общество чрез подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както и чрез подпомагане на деца в неравностойно положение.

 

Към настоящия момент Фондация „Лъчезар Цоцорков“ не разглежда проектни предложения за 2023 г.  
 
Очаквайте скоро отварянето на апликационната форма за направление „Закрила на деца“.