Конкурси

Основната цел на Фондация “Лъчезар Цоцорков” е да допринася за благополучието на българското общество чрез подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както и чрез подпомагане на деца в неравностойно положение.

 

Към настоящия момент Фондация „Лъчезар Цоцорков“ преустановява разглеждането на проектни предложения за 2022 г.  
 
Очаквайте отварянето на апликационната форма за направление Култура през януари 2023 г., когато ще могат да бъдат подавани предложения за проекти чрез сайта на Фондацията.