Конкурси

Основната цел на Фондация “Лъчезар Цоцорков” е да допринася за благополучието на българското общество чрез подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както и чрез подпомагане на деца в неравностойно положение.

В случай че имате проектно предложение, което попада в приоритетните ни направления и заложените в тях цели, ще се радваме да научим повече за него. За целта молим да изпратите Писмо за интерес като попълните всички полета по-долу, а веднага след като се запознаем подробно с него и вземем решение дали искаме да научим повече за проекта Ви, ръководителят на съответното направление ще се свърже с Вас, за да ви съдейства с предоставянето на пълно проектно предложение и бюджетна форма, които ще ни послужат за вземане на решение дали да подкрепим проекта Ви.

Моля не предоставяйте лични данни, които не са изрично поискани във формуляра, защото същите няма да бъдат обработвани.

От тук можете да свалите онлайн формуляра в word формат. Когато разполагате с цялата необходима информация, моля пренесете я в настоящия онлайн формуляр и натиснете бутона „Изпрати“.

Към настоящия момент е отворено кандидатстването единствено с проектни предложения в направление "Култура".
*Важно е да съществува пряка връзка между основната дейност, която в момента развивате и това, което искате да постигнете с нашето финансиране.
*Посочете позициите и имената на членовете на екипа, който ще реализира проекта, както и тяхната релевантна експертиза.